Mestres del desacord

Diuen que l’autèntic sentit de la cosa pública, el treball diari de polítics i funcionaris, és servir al ciutadà: resoldre els seus problemes i garantir-lo la prestació dels serveis bàsics, la sanitat i l’ensenyament. Però, des de fa un any i al marge de les retallades per la crisi, tothom que intervé en educar als nostres fills fora de la família, des dels professors a l’administració que els paga, no està donant el millor exemple. L’una, perquè col·loca a l’estructura educativa a regidors i membres de les llistes del PP en el Govern i perquè insisteix en imposar un model a l’aula sense el consentiment dels docents que l’han d’aplicar. I aquests perquè, en abusar de la legitimitat de les vagues -com a forma de protesta- estan aconseguint generar l’efecte contrari al que persegueixen.
La majoria dels pares que, en començar el curs passat, els hi feren costat a les vagues i els ajudaren a aturar l’activitat lectiva, ara ja arrufen el nas en veure la nova jornada sense classe que els docents han convocat pel primer dia de curs. I més quan s’ha sabut de l’amenaça dels sindicats de convocar una aturada general el darrer trimestre, tot coincidint amb la campanya electoral del 30 de maig. Una nova convidada a la politització. Com si no bastàs amb els fitxatges selectius de la consellera Camps, que té més en compte el carnet polític que l’experiència en la tasca docent, o amb no fer cas al col·lectiu Menorca Edu21 i la seva pretensió -ara quimèrica- d’implantar un sistema educatiu no sotmès als canvis polítics.
Però els pares, que en definitiva són a qui han de servir, no demanen ara tant. Els és suficient amb saber que els seus fills podran anar a classe, i no hauran de patir novament la cadena de vagues que els van espenyar el curs. I estic segur que votaran abans a qui no els faci la guitza en aquest sentit que a qui continui convertint els menors en arma de la seva protesta. Uns i altres han tingut tres mesos, tot un llarguíssim estiu, per evitar-ho. Però han demostrat no tenir el seny, ni l’educació, que la societat els demana…

3 Responses to “Mestres del desacord”

  1. Joan M dice:

    Trob que no has enfocat correctament es problema i m’explicaré. Els pares que tenim fills ens és un problema menor es perdre un dia de classe, el que no volem és que perdin tot un curs fent TIL on no s’enteren de res, no aprenen anglès i molt manco Medi. I ens cas que aprenguin algu d’anglès, que será? una mica de vocabulari? on Anam amb açò? Els examens son del tipo test, encercla la correcta, relaciona, etc. Crec que apendra anglès és una cosa molt diferent. Ah.. molts pares estem a favor de ses vagues, i el curs el va espenyar na Trepitja and company no els docents.

    • Joan, partint de sa base que s’origen del mal i de s’error està en s’administració (na Trepitja, com tu dius), açò ja només ho poden salvar els mestres. I em sembla, i és el que em diuen de forma molt majoritària altres pares, que amb vagues com sa convocada ara ja no s’aclarirà. I que, per tant, s’han de cercar altres solucions a sa controvèrsia que no siguin sa mateixa: aturar repetides vegades es curs, en detriment de pares i alumnes. Basta veure es seguiment que van tenir ses vagues es curs passat, quasi unànims al principi i minoritàries al final. I, saps? S’hauria agraït alguna acció també durant s’estiu, que demostràs més sa implicació dels docents i sa intenció de perjudicar el menys possible es curs que som a punt de començar. Sa raó està més de sa seva part, però si es cau en sa temptació d’omplir de vagues sa recta final des curs, en plena campanya, i així polititzar es conflicte, hauran caigut en es mateix parany de sa Conselleria. I llavors, sa societat tindrà dret a no fer ja distincions entre uns i altres. Els professors tenen sa raó. Que no la perdin…

  2. BERNAT dice:

    david, quan et plagui, dedica un articlet a na Juanamari Camps, (una revisió a la hemeroteca n’hi haurà prou) que una persona de tan poca cilindrada sigui destinada a Educació/Ensenyament és un atemptat as principis elementals de conducta pedagògica… au, cuida’t!

Leave a Reply